Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Tieu chuan BS EN 3-6 cho binh chua chay phat hanh nam 1996 noi ve gi

Tiêu chuẩn BS EN 3-6: 1996 đề cập đến bình chữa cháy xách tay và các quy định đối với các chứng nhận về sự phù hợp của các loại bình chữa cháy xách tay. Tất nhiên là không thể thiếu các tiêu chuẩn đối với các bộ phận của bình.

 

Bình cứu hỏa xách tay bạn nên trang bị trong ngôi nhà.

 

Tóm tắt tiêu chuẩn BS EN 3-6: 1996: Bình chữa cháy xách tay. Quy định đối với các chứng nhận sự phù hợp của các bình chữa cháy xách tay phù hợp với EN 3 Phần 1 Phần 5

Số tiêu chuẩn: BS EN 3-6: 1996

Tiêu đề: Bình chữa cháy xách tay. Quy định đối với các chứng nhận sự phù hợp của các bình chữa cháy xách tay phù hợp với EN 3 Phần 1 Phần 5

Tình trạng hiện tại: Thay thế, Rút

Ngày phát hành: 15 tháng năm 1996

Rút ngày: Tháng Bảy 31, 2010

Tài liệu tham khảo chéo: BS 7501, BS 7511, BS EN 3-3, BS EN ISO 9002, prEN 3-1, prEN 3-2, prEN 3-4, prEN 3-5

Thay thế bởi: BS EN 3-10: 2009

Thay thế: BS EN 3-6: 1987

Quan hệ quốc tế: EN 3-6: 1995

Sửa đổi bởi: AMD 10.494, tháng 10/1999 (không kèm theo).

Dự thảo Thay thế bởi: 93/301553 DC97 / 540.228 DC

Mô tả: Bình chữa cháy, di động, thiết bị chữa cháy, sự phù hợp, chứng chỉ (chính), Loại thử nghiệm, kiểm tra phê duyệt, kiểm soát chất lượng, phương pháp lấy mẫu, Hồ sơ (tài liệu), các tài liệu kỹ thuật, xác minh, hệ thống đảm bảo chất lượng, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, báo cáo

ICS: 13.220.10

Tiêu đề ở Pháp: Extincteurs d'Incendie portatifs. Modalité kỉ à évaluer la Conformité des extincteurs portatifs conformément à EN partie 1 à partie 5

Tiêu đề ở Đức: Tragbare Feuerloescher. Festlegungen fuer chết Bestaetigung der konformitaet tragbarer Feuerloescher nach EN 3 Teil 1 bis Teil 5

Ủy ban: FSH / 2

ISBN: 0 580 25858 0

Nhà phát hành: BSI

Định dạng: A4

Trang: 38

Ghi chú: Các Kitemark áp dụng cho tất cả các bộ phận của BS EN 3 với nhau.