Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Tieu chuan BS M 29 cho binh chua chay phat hanh nam 1967 noi ve gi

Trong tiêu chuẩn BS M 29 được phát hành trong năm 1967 có đề cập đến các đặc điểm kỹ thuật cho các bình chữa cháy xách tay vận hành bằng tay cho máy bay.

Xem thêm các loại bình cứu hỏa tốt nhất hiện nay.

Trạng thái hiện tại: đã được thay thế, thu hồi vào tháng 3 năm 1967 và được thay thế bởi tiêu chuẩn BS 5423: 1987

Số tiêu chuẩn: BS M 29: 1967

Tiêu đề tiêu chuẩn: Đặc điểm kỹ thuật cho các bình chữa cháy xách tay vận hành bằng tay cho máy bay

Tình trạng hiện tại: Thay thế, Rút

Ngày phát hành: 31 Tháng 3 năm 1967

Rút ngày: 29 Tháng Năm 1987

Tài liệu tham khảo chéo: BS 2G 100: Part 2

Thay thế bởi: BS 5423: 1987

Dự thảo thay thế bởi: 66/2105 DC

Mô tả: Bình chữa cháy, thiết bị chữa cháy, xách tay, linh kiện máy bay, thiết bị thủ công-vận hành, hiệu suất, hiệu quả, Hiệu suất thử nghiệm, đánh dấu, Air kỹ thuật giao thông vận tải

ICS: 13.220.10

Nhà phát hành: BSI

Định dạng tài liệu: A4