Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Nhung DN nganh det may dat danh hieu thuong hieu quoc gia 2014

Xin chúc mừng những doanh nghiệp ngành Dệt may

Hiệp hội Dệt may Việt Nam xin chúc mừng những doanh nghiệp trên. Mong những doanh nghiệp Dệt may đã nêu tên nói riêng và các doanh nghiệp ngành Dệt may nói chung ngày càng phát triển lớn mạnh để góp phần xây dựng đất nước.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (THQG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003. Đây là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm ( hàng hóa và dịch vụ)

Ngày 31 tháng 12 năm 2014, lễ Tôn vinh các doanh nghiệp đạt THQG với chủ đề “Thương hiệu Quốc Gia – Hội nhập Quốc tế” đã được tổ chức tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ thành phố Hà Nội, với mục đích đông viên các doanh nghiệp đạt THQG, tăng cường sự nhận biết rộng rãi trong công chúng đối với Chương trình THQG cũng như quảng bá cho các doanh nghiệp đạt THQG.

Ngành Dệt may tự hào có những doanh nghiệp được vinh danh sau

Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ

Tổng Công ty May 10 – CTCP

Tổng Công ty may Nhà Bè – CTCP

Tổng Công ty CP Phong Phú