Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Các lĩnh vực chuyển biến tích cực giúp đời sống nhân dân tăng cao.

Trong những ngày này, Thạnh Phú đang sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Nhiệm kỳ qua (2010-2015), với nỗ lực, phấn đấu cao, Đảng bộ, nhân dân huyện Thạnh Phú đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. 
Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân nâng cao.
Thi công xây dựng cầu Chín Thước ở xã Quới Điền cần phải sử dụng băng báo hiệu cáp ngầm.
5 năm qua, kinh tế huyện Thạnh Phú đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 8,86%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, năng lực sản xuất được nâng lên, thủy sản tiếp tục là thế mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong kinh tế của huyện. Toàn huyện đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng với tổng vốn trên 5,62 ngàn tỷ đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đặc biệt, dịch vụ du lịch tại cồn Bửng (xã Thạnh Hải) có bước khởi sắc, bình quân mỗi năm có khoảng 150 ngàn lượt khách đến vui chơi, doanh thu ước đạt 15 tỷ đồng.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đến năm 2015 đạt trên 1,56 ngàn tỷ đồng (tăng 77,87% so với năm 2010). Nhiều công trình, dự án đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng và đang phát huy hiệu quả như: cầu Ván, Quốc lộ 57 (đoạn từ cầu Ván - Khâu Băng), đường ô-tô đến trung tâm 3 xã Thạnh Hải - An Điền - Mỹ An, trạm điện và đường dây 110kV, Cảng cá Thạnh Phú, Bệnh viện Đa khoa, nhà làm việc Khối Đảng, đoàn thể và Khu hành chính.
Công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị hóa được quan tâm thực hiện và có bước chuyển biến khá. Đến nay, toàn huyện có 14 xã đạt từ 6 - 10 tiêu chí xã nông thôn mới, riêng xã Quới Điền đạt 11/19 tiêu chí, xã Đại Điền đang hoàn thiện để được công nhận trong năm 2015. Thị trấn Thạnh Phú được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; đang đầu tư xây dựng trung tâm xã Giao Thạnh (đạt 29/49 tiêu chí), trung tâm xã Tân Phong (đạt 27/49 tiêu chí) đô thị loại V.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, mạng lưới trường, lớp được nâng cấp, chuẩn hóa, chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm tốt hơn. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển. Các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội được các ngành, các cấp thực hiện đúng, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày thêm phong phú; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng thêm, hộ nghèo và cận nghèo giảm dần qua từng năm. Thu nhập bình quân đầu người của huyện hiện đạt 24,56 triệu đồng/năm (tăng 12,66 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ lao động trong các ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 21%, thương mại và dịch vụ chiếm 27%, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 52%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, thực thi pháp luật trong nhân dân ngày càng cao.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
Ông Bùi Văn Lâm - Bí thư Huyện ủy cho biết: “Đảng bộ huyện luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; góp phần ngăn ngừa tiêu cực và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng”.
Cùng với việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đến các tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ Thạnh Phú đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua đó, đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là trong cải cách hành chính, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực. Sau hơn 4 năm học tập và làm theo gương Bác, toàn huyện có 106 tập thể, 297 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở các cấp; thành lập được 2 câu lạc bộ gương điển hình (cấp huyện và xã An Qui), đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng lan tỏa rộng khắp trong nhân dân.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Thạnh Phú đã thực hiện nghiêm việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) - “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và được cấp trên đánh giá đạt yêu cầu, chất lượng. Toàn huyện có 60 tập thể, 3.613 cá nhân thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình (đạt 100%). Sau kiểm điểm, từng tập thể và cá nhân đều có kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên giảm đáng kể; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm được nâng lên; công tác tổ chức cán bộ được chấn chỉnh kịp thời và phát huy hiệu quả; nhận xét đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên đúng thực chất hơn. Đồng thời, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân, tạo không khí dân chủ, công khai trong các cuộc sinh hoạt, hội họp, duy trì tốt chế độ tự phê bình và phê bình. Bình quân hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 78,83%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 83% trở lên. Đồng thời, Đảng bộ huyện chú trọng công tác phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đảng viên (nhiệm kỳ qua, đã phát triển 1.207 đảng viên, đạt 100,6% so với nghị quyết).
Trong nhiệm kỳ mới, với chủ đề chung: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy nông nghiệp, du lịch phát triển bền vững; nâng cao đời sống nhân dân”, toàn Đảng bộ, nhân dân huyện Thạnh Phú phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết, đưa huyện nhà phát triển ngày càng bền vững.