Bảo hộ lao động Hà Nội

Tin tức an toàn lao động, bảo hộ lao động

Vi phạm qui định an toàn lao động, nhà thầu bị đình chỉ thi công.

   Sau hàng loạt vụ tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động xảy ra ở các công trình xây dựng, công trình giao thông gần khu dân cư, Bộ lao động thương binh và xã hội đã có chỉ thị tăng cường, quản lý công tác an toàn lao động.

Nguy hiểm không có băng cảnh báo, không có băng báo hiệu biển chỉ dẫn mất an toàn lao động.

Ngoài tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn - vệ sinh lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, UBND các tỉnh, thành phố cần xử lý nghiêm những vi phạm về An toàn lao động; xem xét khởi tố vụ án, truy tố người vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ lao động thương binh và xã hội đặc biệt lưu ý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung kiểm tra tình trạng an toàn thiết bị nâng trong các công trình, việc đào tạo, huấn luyện đối với người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao đọng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần chú trọng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi công của nhà thầu; đình chỉ ngay nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động.